Home » Berichten uit de groepen » Groep 3 » Archief groep 3

27-03-2018

Wat fijn dat er al twee ouders zijn, die zich hebben opgegeven om te komen helpen bij onze sportdag op 20 april! Met nog twee ouders erbij zijn wij compleet. Wie heeft er zin? Aanmelden graag via Digiduif of even persoonlijk melden aan één van ons.

De ateliers beginnen ook weer. Hulp is welkom op 12/4, 19/4 en 26/4. Ook hier; graag aanmelden via Digiduif of persoonlijk aan ons melden

 

Na de paasdagen beginnen wij met kern 9

Hieronder leest u wat uw kind gaat leren:

Steeds meer lettercombinaties
Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai, kooi, groei’. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: ‘vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals:
‘bedoel, verhaal, gezin’.

Begrijpend lezen
In deze kern zijn de kinderen vooral bezig met het ontdekken hoe iets in elkaar zit. De
vraag tijdens dit thema is telkens: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met
allerlei onderzoekjes en proefjes.
In kern 9 maakt uw kind kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele
voorbeelden daarvan: Uw kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden
drie uitspraken gedaan. Slechts één van de drie uitspraken past bij de zin of tekst.
Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat
een tekening. Uw kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:
(1) De pop is van Els.
(2) Noor maakt een jurk.
(3) De jurk is voor de pop.

Waarschijnlijk zal uw kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te
snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Uw kind leert dat het de
gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.
Het maken van een woordweb komt al regelmatig aan de orde. Uitgaand van een
kernwoord, bijvoorbeeld ‘wiel’ kunnen woorden worden gezocht die betrekking hebben op dat begrip. De woorden worden eromheen geschreven.
Ook het plaatsen van zinnen in de juiste volgorde met behulp van een plaatje is een van
de oefenvormen. Met behulp van slechts één afbeelding kiest het kind welke van de
zinnen de eerste zin is, welke de volgende etc.

 

Hier volgt informatie die u kunt gebruiken om samen bezig te zijn met de kennis die uw
kind tijdens het leesonderwijs heeft opgedaan:
Lees thuis vooral boeken die uw kind qua moeilijkheid beheerst. Van een boekje waarvan het niveau technisch te hoog is, zal uw kind niet optimaal van de inhoud kunnen genieten. En dat is voor het thuislezen het voornaamst. Als uw kind toch wil lezen in een prentenboek, een informatieboek of een ander boek waarin het leesniveau hoger ligt dan het beheerst, laat het dan gerust snuffelen in dat boek en lees uw kind die stukjes tekst voor waarin het geïnteresseerd is. Een gezonde belangstelling en nieuwsgierigheid naar boeken prikkelt immers de leesmotivatie en dat bevordert de leesontwikkeling zeker ook.

Het schrijfniveau van uw kind
Op dit moment oefent uw kind extra de schrijfwijze van woorden met twee medeklinkers
aan het begin (stoel) of aan het eind (kort). Het niveau van spelling loopt altijd iets
achter op het leesniveau. Dit betekent dat uw kind woorden als 'lucht', 'plank' en 'hond'
nog niet foutloos kan schrijven. Moedig uw kind aan om brieven of verhaaltjes te
schrijven. Betrek het bij het opschrijven van een adres of telefoonnummer. Laat uw kind
voor u boodschappenlijstje maken. Verbeter deze spontane schrijfproducten niet. Bedenk
bij alles dat het plezier in schrijven voorop staat!

Veel plezier!
Marian en Brigitte

 

16-03-2018

 

Geniet van de verhalen over ons bezoek aan boerderij Zorgvrij

De kipe eieren. Ik kwam bij het hok. Ik zag een kip. Ik kwam in het hok. Ik mogt eiere paken en dat was leuk. Van Jara
het was heel leuk op de boerderij en we ging ook panekoeke bake . Van Merel
Ik gaa naar de boederij. Daar is een koe. Ik gig eiren zoeken. Ik vont het hel leuk. Van Beyda
Op de boedrei heevt ik een pannenkoek gemaakt. En het was leuk en ik heevt eiren gvont. Van  Justin

De boer geevt voer. Hij is weg. De boer is weg. De boer kijkt. Ik gin met de auto. Ik melk de koe. Van Kenji

Bij de boederij zorgvrij is het leuk omdat we panekoken gbaken en het is leuk. Van Tugrahan

Dit is zorgvrij. Ik ben een koe. Kijk een kint. Ik gaa naar zorgvrij. Ik zit i de ootoo. Ik vin het leuk. Kijk een koe en ook nog een. Ik ben lief, kijk maar . Van Rafi

De boedrei. Ik gaa naaar zorgfrei. Ik gaa naar kip un koe. Ik gaa naar koe. Ik melk de koe. Ik maak panunkoek. Van Lenny

Un panunkoek bak ik. Hij is groot. Hij is voor mij. Mmmmm. Van Guus
De koe sit. Ik melk de koe. Kijk uit de koe. Van Henkie

In de wij. De koe is in de wij tu graaze en de koe was zwart met wit. Van Leela

De boerderij. Er was eens een boerderij. Die boerderij was leuk. Er was ook een kip en een koe en dat is het. Van Jara

Zorgvrij daar was het leuk en we gien naar pannekoeken baken en dat was leuk. Van Axl

Zorgvrij. Ik gaa naar zorgvrij. Ik gaa met de boer. Maar ik moet naar scool maar ik gaa naar school. Van Isabel

Zorgvrij. Ik gaa naar zorgvrij met de boer. Van Danisha

Wij gaan pannenkoeken bakken. Ei zoeken. De kip hep een vlekje. Afwassen was leuk. Van Mick

Wij gaan naar de boerderij zogvrij.  daar gaa wu pannekoeken eetu. Toen gin wu koeju mekun. Van Rigano

De boerderij. Pannkoeken baken. We heben de koeje melkt. We gingen eieren zoeken. De kip had een wit bruin vlek. Ik ben Valentina

 

02-02-2018

Alle letters compleet
Wij zijn inmiddels toe aan kern 6.
Hierin leren de kinderen de laatste nieuwe letters: de g (van geit), de ui (van uil),
de au (van pauw), de f (van duif) en de ei (van het woordje ei).
Op dat moment zijn 34 letters aan de orde geweest.
Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met
de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen (mkm).
Ook woorden met klinker- medeklinker (uit) of medeklinker – klinker (kei) kunnen
worden gelezen.

Het voorleesverhaal heeft vooral betrekking op: ‘Wat komt er uit een ei?’ en kan
daarmee breder belicht worden dan alleen vanuit de vogelwereld. Er zijn immers meer
diersoorten die ook uit een ei komen!

Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook
geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen.
Een oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een
tekening. De kinderen krijgen bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt en dat bij een bushalte staat te wachten. Ze kunnen kiezen uit de volgende zinnen:
(a) rik loopt naar de bus;
(b) rik zit in de bus;
(c) de mus zit bij de paal.
(d) ik zie een paal bij de bus.
Bij zo'n oefening concentreren de kinderen zich op de betekenis van de zinnen om de
juistheid daarvan na te gaan.
Ook het maken van wisselwoorden neemt nog een belangrijke plaats in. Op die manier
worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Nu alle
letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden steeds belangrijker. Met
een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en
lettercombinaties.

Samen bezig zijn
Hier volgen tips om samen bezig te zijn met de kennis die uw kind tijdens het
leesonderwijs heeft opgedaan.

Een woordslang maken
Maak samen met uw kind een woordslang. Begin met een woord en zoek om beurten een woord dat begint met de laatste letter van het laatstgenoemde woord, bijvoorbeeld: brief- fles - soep. Kunt u beiden na een minuut bedenktijd geen woord meer vinden, dan
stopt het spel. U kunt de woorden ook opschrijven en samen nog eens doorlezen. Speel
het spel een tweede keer en beperk de keuze van de woorden tot bijvoorbeeld
dierennamen. Schrijf deze woorden op. Teken vervolgens boven de woordslang een
optocht van de genoemde dieren.

Met de computer spelen
Na deze kern kent uw kind alle letters. In de ouderpagina bij kern 2 werd u het idee
aangereikt om uw kind woorden te laten typen op de computer. Als u van deze tip
gebruik hebt gemaakt, weet uw kind al aardig de weg op het toetsenbord. Stimuleer het
vooral tot het maken van teksten of verzin samen spannende verhalen. Print de teksten
en verhalen, verzamel ze en laat uw kind er een mooie tekening bij maken.
Veel plezier! Marian en Brigitte

 

19-01-2018

Tijdens de kijkochtend, afgelopen woensdag, hebben de ouders en misschien wel een opa of oma kunnen zien hoe hard we werken. En wat we veel doen. Het schrijven met de lusletters doen sommige kinderen al aan elkaar, knap hoor! Onthoud wel dat we bovenaan of naar boven toe beginnen met het schrijven van een letter.
Ook hadden we dinsdag ateliers met het thema ‘techniek’. Het was in elke klas erg sfeervol.
Beyda was een auto in elkaar aan het zetten en kwam erachter dat we daar geen vader voor nodig hebben.
En de technische knobbel in onze hersenen is weer opgefrist. Aanstaande dinsdag gaan we er weer fijn verder mee. 

 

15-12-2017

een jaar voorbij
ben ik dan boos?
nee, in dat jaar
las ik maan en roos

in het jaar dat komt
leer ik nog meer
en wat dat is
hoor je dan wel weer

ik neem een pijl
en maak hem aan
en met een sis
is de pijl naar de maan

dit wens ik dan:
een heel goed jaar
geef maar een kus
en ik ben klaar

hele fijne dagen gewenst: guus, rafi, lenny, kenji, rigano, valentina, jara, stef, mick. renee, aidan, tugrahan, isabel, filip, danisha, leela, beyda, merel, axl, justin, henkie, (juf)marian en (juf) brigitte

 

01-12-2017

De spanning neemt toe nu het nog maar een paar nachtjes slapen is tot 5 december.

Het leerplezier in groep 3  is er gelukkig niet minder om. Lees de verhalen van onze schrijvertjes in de dop maar eens!

Op woensdag 13 december nemen wij afscheid van Denisa. Zij gaat weer terug naar Roemenië.
Wij zijn al een afscheidscadeautje voor haar aan het maken en gaan haar zeker weten ontzettend missen!

 

17-11-2017

18 woorden kennen we al in groep 3!

Ook zijn we met de bussommen begonnen en die hebben we donderdagmiddag in het echt  gedaan. 23 kinderen stappen  in de bus. (+ som) De buschauffeur zuchtte diep. Gelukkig mochten we wel mee. In de bieb kregen we uitleg over wat er op de rug van een boek staat en deden we vijf spelletjes.

Op de terugweg stopte een chauffeur voor ons. We vroegen of we mee konden terwijl ze niet een stop bij het Ripperdaterrein had. Ja, hoor het mocht, hoe aardig. Er stapten 23 kinderen weer uit. (- som).

 

03-11-2017

Ahhhh…….
Arme vaders en moeders…. jullie mochten na de herfstvakantie onze klas niet meer in. Maar wees gerust: de kinderen hebben er niets van en voelen zich nu super groot!

Bibliotheekbezoek
Op 16 november gaan we naar de bibliotheek, wie kan er met ons mee? Graag doorgeven aan één van onze klassenouders (moeder van Jara of aan de moeder van Lenny). De kinderen die in het bezit zijn van een bibliotheekpasje mogen dat op 16 november meenemen naar de bieb, zodat er boeken kunnen worden geruild.

Leesonderwijs
Net voor de herfstvakantie zijn wij gestart met kern 3.
De woorden van deze kern hebben allemaal betrekking op verpakkingen
en voedsel. Als thema worden ‘boodschappen doen’ en ‘eten en
drinken’ dan ook in alle activiteiten herkend.
De letters i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo zijn
bekende letters geworden. De letters d – ee - oe – k – ij – z komen daarbij met behulp van de woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep.

De woorden worden geïntroduceerd door het voorlezen van een verhaal uit een
reuzenboek waar kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing vinden.
In deze kern heeft het thema ‘wat zit erin?’ niet alleen betrekking op boodschappen
doen en eten en drinken, maar ook op allerlei andere zaken waarin je iets kunt
opbergen.

Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en
woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.
Een voorbeeld van zo'n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een
letter ontbreekt. Bij het stukje -en kan het kind kiezen uit de b, de p, en de r om er
een compleet woord van te maken. Het plaatje naast het woord vertelt het kind
welk woord bedoeld is (pen).

Ook korte zinnen kunnen al worden gelezen:
ik eet een vis.
een kip en een aap.
tim zit bij een boom.

Lezen voor het slapen gaan
Uw kind kent steeds meer letters en de vlotte lezers zullen al vaak naar eigen
leesboekjes gaan grijpen. Sommige kinderen hebben echter wat meer moeite met
lezen en kunnen voor zichzelf geen rustpunt vinden om te lezen. Vaak helpt het als
u het toestaat, dat uw kind in bed nog een kwartiertje mag lezen. Alleen als het
leest, mag de lamp nog een kwartier aan. Anders gaat de lamp uit. Veel kinderen
komen op die manier toch nog aan een leesmoment!

Voorlezen
Het lijkt nu dat uw kind voortaan zelf wel kan gaan lezen. En misschien denkt u
zelfs dat voorlezen nu niet meer hoeft. Niets is minder waar!
Blijf voorlezen! In voorleesverhalen biedt u uw kind een enorme woordenschat en
taalachtergrond. Juist die elementen zijn belangrijke in de verdere lees-
/taalontwikkeling van uw kind.
En natuurlijk vindt uw kind het vooral gezellig om voorgelezen te worden. Het biedt
een groter aanbod aan verhalen dan de eenvoudige tekstjes die het zelf kan lezen.
En u stimuleert de nieuwsgierigheid naar het lezen in boeken.

Veel (lees)plezier! Marian en Brigitte

 

29-09-2017

Volgende week start de Kinderboekenweek met als thema ‘Gruwelijk eng’.
Wat vinden de kinderen van groep 3 eigenlijk gruwelijk eng?
Louke: een zwarte , harige spin. Denisa: een meisje met heel zwart haar en een pyama die stuk is. Rigano: een kinderclown van de kermis. Tugrahan: een reuze spin. Renee: oorlog. Danisha: een krokodil in het zwembad. Filip: een mummie. Beyda: piraten. Guus: een dinosaurus. Kenji en Aidan: een haai. Lenny: hero bryan. Henkie: uit een vliegtuig springen. Mick: een wheeley op je fiets maken
Rafi: een zombie. Merel: wel 100 bijen om je heen. Leela: een vleesetend zombie spook. Justin en Axl een slang. Stef: een jachtluipaard. Jara: een vampier. Valentina: een hele boze heks. Isabel: een wit spook.
En juf Marian en juf Brigitte, waar zijn die eigenlijk bang voor? Als je naar de foto kijkt dan raad je het vast!

Juf Marian en juf Brigitte zijn bang voor het grote groep 3 spook!

 

Veilig leren lezen oudertips kern 2

Woorden en letters
Uw kind heeft nu ongeveer vier weken leesonderwijs gevolgd en is aan kern 2 toe.
Het kan inmiddels al een aantal woorden en letters lezen. De letters van kern 1 zijn bekende letters geworden. De komende weken komen daar nieuwe letters bij met behulp van woorden die passen bij het thema: ‘Mijn lijf’.
De letters: i - m - r - v - s – aa – p – e zijn bekende letters geworden.
De letters: t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog.
De kinderen krijgen deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld
wordt bij een reuzenleesboek. In dat verhaal moeten twee kinderen naar zwemles,
maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht. Dit verhaal leent zich ook
voor het thema ‘gezondheid’.

 

Hakken en plakken
Uw kind krijgt niet alleen een grotere letterkennis, maar werkt op school ook aan de
vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters
of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos. Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen. Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen. Spreek daarom altijd uw waardering uit over de leespogingen en de schrijfsels van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.

 

Samen bezig zijn
Hier volgen tips om samen bezig te zijn met de kennis die uw kind tijdens het leesonderwijs heeft opgedaan:
• Vraag steeds aan uw kind welke letters het op school heeft geleerd. Schrijf die letters thuis ook op kaartjes die u in een doosje bewaart; dan bent u er zeker van dat u de spelletjes met de goede letters speelt.
• Schrijf op een velletje met zelfklevende stickers een aantal keren de volgende woorden: oog - neus - buik - teen. Zet alle knuffels van uw kind bij elkaar. Laat uw kind de stickers op het juiste lichaamsdeel van de knuffeldieren plakken. Wellicht kan uw kind ook de volgende woorden al (spellend) lezen: poot - been - oor - kin. Deze woorden zijn immers samengesteld uit de letters die in kern 1 en 2 van Veilig Leren Lezen zijn aangeboden.
• Maak letterkaartjes van alle letters die uw kind heeft geleerd. Leg vervolgens samen zoveel mogelijk woorden, niet alleen m-aan-n, r-oo-s, v-i-s, maar ook b-oo-t, v-aa-r,
r-aa-m enz. Zet de woorden in de computer en druk ze af. Laat uw kind de lange rij met geprinte woorden verschillende keren hardop verklanken.
• Misschien wil uw kind zelf ook woorden typen op de computer. Op het toetsenbord
staan echter hoofdletters, terwijl veel kinderen alleen maar kleine letters kennen.
Daarom is het een leuk idee om op de toetsen gekleurde stickertjes te plakken,
waarop de kleine letters zijn geschreven. Leer uw kind wel, dat het voor de letter -
aa- twee keer de a-toets moet intikken.
• Als uw kind van schrijven, tekenen, knippen en plakken houdt, kunt u van een
simpel schriftje een letterboek maken. Schrijf op elke bladzijde van het schriftje één
van de letters van kern 1 en 2 die op school wordt gebruikt. Laat uw kind op elke pagina tekeningetjes maken, plaatjes plakken en woordjes schrijven waarin die letter voorkomt. Bij de letters -aa- en -oo- mag u ook woorden goedkeuren waarin de open lettergreep voorkomt (bijvoorbeeld 'raamen' in plaats van 'ramen'). Uw kind gaat immers alleen nog maar op de klank af.

 

15-06-2017

 

Beste ouders,
Wat leuk om jullie te hebben ontmoet op onze ouderavond. Mochten er nog vragen opborrelen, schroom dan niet om even bij ons binnen te lopen.
Marieke (moeder van Lenny) en Aliya (moeder van Jara) zijn dit jaar onze klassenouders.
Saskia (moeder van Danisha) en Diane (moeder van Justin) zijn de luizenpluisouders.
Alvast enorm bedankt!
Ook in de klas heeft er iemand een belangrijke taak. Henkie is benoemd tot computerbaas van onze klas. Hij zet iedere ochtend de computers aan en heeft een wachtwoord (heel geheim) waarmee hij kan inloggen. Alle kinderen krijgen van hem hun eerste computerles. Leuk hoor zo'n meester erbij ?!
Fijn weekend, Marian en Brigitte

 

Veilig leren lezen oudertips kern 1
Letters: i- m- r- v- s- aa- p- e
Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan - pen – en
Deze woorden en letters zult u de komende tijd terugzien in het materiaal waarmee uw kind op school werkt. Ze zijn belangrijk, omdat ze centraal staan in de voorleesverhalen èn in het leesonderwijs voor de komende weken. Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!
Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. 'Vis' bestaat uit de letters v - i - s. Van 'vis' kun je heel makkelijk 'is' maken. En met de 'm' van 'maan' krijg je het woordje 'mis'.
Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking. In de eerste kern worden vijf prentenboeken voorgelezen. Mogelijk herkent uw kind deze prentenboeken in de bibliotheek. Kinderen vinden herhaald voorlezen altijd leuk. U kunt deze prentenboeken dus ook thuis nog eens voorlezen. Elk prentenboek hoort bij een van de 5 woorden die aangeboden worden:
Maan: Leg jij een kusje klaar? – Elle v Lieshout en Erik v Os,
Roos: De mooiste roos van de hele wereld – Ron Schroder en Marianne Busser
Vis: Ben jij wel een vis? – Ingrid en Dieter Schubert
Sok: Lakei, waar is mijn sok?– Elle v Lieshout en Erik v Os
Pen: Waar is mijn pen? – Ron Schroder en Marianne Busser

 

Samen bezig zijn
Hier volgen tips om samen bezig te zijn met de kennis die uw kind tijdens het leesonderwijs heeft opgedaan. Vraag steeds aan uw kind welke letters het op school heeft geleerd. Dan bent u er zeker van dat u de spelletjes met de goede letters speelt.
• Geef uw kind een stift of balpen en een pagina uit een tijdschrift of reclamefolder. Laat het aanstrepen welke letters het al kent. Behalve de letters die uw kind op school leert, is dat natuurlijk ook vaak de eerste letter van de eigen voornaam.
• Laat uw kind voorwerpen in de kamer zoeken die met een bepaalde letter beginnen. De voorwerpen mogen worden verzameld in een mandje of bakje waarop de letter staat. Bijvoorbeeld: in een broodmandje waarin u een briefje met de letter ‘m’ legt, verzamelt uw kind een mes, een munt, een magneetje, een (lego)mannetje, enz.
• Speel samen het spelletje 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'. Laat de te zoeken voorwerpen beginnen met de letters die uw kind heeft geleerd. In de eerste week leert uw kind de 'm' van 'maan'. U zegt dus: 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een ‘m’.' Hoeveel voorwerpen zijn er te vinden die met een ‘m’ beginnen?
Tip: neem eens regelmatig een kijkje bij www. hallogroep3.yurls.net