Geschiedenis


De Willem van Oranjeschool is een basisschool voor interconfessioneel onderwijs. De huidige Willem van Oranjeschool is ontstaan door een fusie in 1994, van de protestants-christelijke Dr. A. Kuijperschool en de rooms-katholieke basisschool St. Lucia aan de Generaal De la Reystraat. De school behoort tot Stichting TWijs.

Sinds 2 april 2002 is de hele school gehuisvest in het gebouw van de Willem van Oranjeschool aan de Rozenhagenstraat 15. Op dit terrein bevindt zich ook de Peuterspeelzaal "Ons Eigen Kloppertje".  De school is gehuisvest in een karakteristiek gebouw uit 1922. In 1987 werd dit gebouw gerestaureerd en in haar oude glorie hersteld. De school kent meerdere mooie antieke "oude school" elementen, zoals een prachtige trap, een lichtkoepel, de oorspronkelijke kapstokken en geglazuurde tegels. De school had bijna gediend als locatie voor de opnames van de film van Pietje Bell. De gangen waren helaas niet lang genoeg. Het gebouw van de Willem van Oranjeschool ligt in de Patrimoniumbuurt. Een authentieke buurt uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Onze school maakt qua architectuur ook duidelijk deel uit van deze wijk die door architect Kuipers ontworpen is.

Niet alleen het gebouw schrijft historie, ook haar naam verwijst naar historische tijden. WILLEM VAN ORANJE, 1533-1584, was één van de belangrijkste figuren uit de Nederlandse geschiedenis. Hij was één van de verzetsstrijders tegen de Spaanse overheersing van Philips ll. Hij probeerde de Noordelijke Nederlanden tot een eenheid te smeden. Hij werd op 10 juli 1584 in het Prinsenhof te Delft vermoord door Balthasar Gerards (een Franse huurmoordenaar in dienst van de Spanjaarden).