Inspraak en overleg


De Willem van Oranjeschool kent meerdere overleggroepen waarin regelmatig van gedachten gewisseld wordt tussen kinderen, ouders en personeel. Het team van de school vindt deze overlegmomenten wezenlijk en zeer waardevol voor de organisatie van de school. Op de Willem van Oranjeschool kennen wij, natuurlijk naast de teamvergaderingen, de volgende overlegmomenten:

  • De bouwvergaderingen
  • De kinderraad
  • De Oudervereniging
  • De Medezeggenschapsraad