Inspraak en overleg


De Willem van Oranjeschool kent meerdere overleggroepen waarin regelmatig van gedachten gewisseld wordt tussen kinderen, ouders en personeel.

  • De kinderraad komt minimaal 6x/jaar bij elkaar om met de directeur. Zij mogen zelf onderwerpen aandragen en ook de directeur vraagt input over lopende ontwikkelingen.
  • De Oudervereniging
  • De Medezeggenschapsraad
  • Voor verschillende onderwerpen wordt input gevraag van ouders in ouderpanels. Alle ouders kunnen zich hiervoor aanmelden na een oproep in de nieuwsbrief.
  • Het team ontwikkelt het onderwijs tijdens ingeplande onderwijsontwikkeltijd, minimaal 20x/jaar. 
  • Ook op studiedagen werkt het team aan schoolontwikkeling, hierover krijgt u een terugkoppeling in de nieuwsbrief.