Oudervereniging


De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit actieve ouders die diverse activiteiten op onze school organiseren, waarvan een gedeelte in samenwerking met de leraren. De leden van de ouderraad worden uit de ouders van onze school gekozen.

Evenementen als het sinterklaasfeest, de kerstviering en de schoolreis worden door de ouderraad samen met het personeel georganiseerd. Daarnaast organiseert de ouderraad een aantal eigen evenementen zoals de disco, de avond4daagse en het zomerfeest. Alle activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage die ieder jaar door de ouders wordt betaald.

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de ouderraad uit:

Jurgen Bijwaard (voorzitter)
Arjen Veerman (secretaris)
Annabelle Joosten (penningmeester)
Marcel Hoekstra
Myrelle Kleinegris
Dani Libosan
Hedvig Meeuwissen

Als u vragen heeft of u wilt zich aanmelden als hulpouder, neem dan contact op via orwvo@outlook.com