nieuws uit groep 4


15-03-2019

Groep 4

Na de vakantie hebben wij een nieuwe leerling in de klas mogen verwelkomen. Gezellig. Feline, wij wensen je een fijne, gezellige en leerzame tijd in groep 4.

Ondertussen zijn alle oudergesprekken geweest en hebben de leerlingen hun rapport mee naar huis gekregen. Wat is er hard gewerkt en wat kunnen de leerlingen al veel.

De leerlingen weten nu ook wanneer zij hun boekbespreking hebben. Dit is na de meivakantie. Vol trots vertellen zij hun juffen dat ze al hard bezig zijn met het voorbereiden van hun boekbespreking. Leuk zoveel enthousiasme.

Nu zijn wij druk bezig met het oefenen van het WvO-theater. Waar het over gaat blijft nog even geheim tot aankomende donderdag. Woensdag krijgen wij, ter voorbereiding op het theater, nog les van een echte dramadocent. Bij deze nodigen wij alle ouders van groep 4 van harte uit om op 21 maart onze voorstelling te komen bekijken. U wordt om 14.40 uur verwacht. Wij hebben er zin in!!!

Hopelijk tot 21 maart!

Groetjes,

Mirelle en Carina

 

15-02-2019

De ateliers zitten er weer op. Wat hebben de leerlingen een plezier beleefd aan hun 'Reis om de wereld'. Er zijn super mooie schilderijen, armbanden etc. gemaakt. Ook het koken was super leuk. Een aantal leerlingen uit onze klas heeft echte Amerikaanse hamburgers gebakken. Wat rook dat lekker in de school.

Ondertussen zijn wij ook druk met het theater en heel af en toe doen wij nog iets aan rekenen en taal 😉.

Nu wacht ons een fijne vakantie met hopelijk mooi weer.

Een fijne vakantie voor iedereen en tot op de 10-minutengesprekken. 

Juf Mirelle en juf Carina

 

01-02-2019

Poeh hee.....de Cito's hebben wij weer gehad. Dat betekent voor de juffen rapporten schrijven...en daar missen wij nog een paar van. Wilt u even kijken of u nog een rapport thuis heeft en deze dan meegeven? Alvast onze dank.

De leerlingen van groep 4 boffen maar. Vorige week donderdag is juf Fien bij ons begonnen aan haar stage. Zij doet de pabo en blijft tot het einde van het schooljaar. Als klap op de vuurpijl is ook meester Henk ons 'team' komen versterken op de maandag en dinsdag. Meester Henk volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Wij zijn blij met extra handen in de klas. De kinderen en wij willen juf Fien en meester Henk veel succes wensen, maar vooral ook een fijne en gezellige tijd bij ons in de klas.

Gisteren zijn wij begonnen met de ateliers. Onze bovenbouwleerlingen kunnen de wereld rondreizen in allerlei leuke activiteiten. Ondertussen beginnen wij ook langzaamaan ons bezig te houden met het WvO-theater. Hoe en wat verklappen wij nog niet. Dat kunt u zelf komen zien bij onze voorstelling in maart.

Iedereen fijne weken gewenst,

juf Mirelle en juf Carina