nieuws uit groep 4


15-01-2019

Na een heerlijke vakantie zijn wij allemaal  weer aan de slag  op school.

Op dit moment worden de leerlingen op AVI getoetst (lezen van teksten). De komende twee weken nemen wij ook de Cito rekenen, woordenschat en de Boomtoets spelling af. Het is belangrijk dat de leerlingen deze periode voldoende slapen en vooral op tijd op school zijn. Met deze toetsen komen ook de rapporten weer in het zicht. Wij missen van een aantal leerlingen het rapport nog. Wilt u zorgen dat deze binnenkort weer met uw kind meekomt?

De klas is nu kaal omdat alle werkjes voor de vakantie mee naar huis zijn gegaan. De komende tijd moeten wij als klas dus ook aan de knutsel. Gelukkig hebben onze leerlingen hier geen hekel aan😉

Met Blink zijn de leerlingen bezig met aardrijkskunde. Het thema is 'De wereld rond'. Super leuk.

Tijdens de Engelse les leren wij nu veel woorden over dieren. Hoort u ondertussen uw kind al eens Engels praten? Wij zijn benieuwd.

 

Groet,

juf Mirelle en juf Carina

 

14-12-2018

Wat is het een gezellige en fijne tijd op school.

We hebben met elkaar een super leuk Sinterklaasfeest gevierd en zijn nu alweer volop in kerstsferen.

Bij de kerstboom en de kaarsjes is groep 4 ook nog gewoon aan het werk.

Met rekenen moeten onze leerlingen nu de maanden van het jaar kennen en bij een aantal leerlingen gaat dit al best goed. Met spelling kunnen wij nu al woorden als tong en bank schrijven. Moeilijke woorden want je hoort een andere klank.

Wij verheugen ons allemaal nog op de komende week.

Het eten met elkaar op woensdag en de kerstviering.

Voor dit jaar is dit het laatste stukje uit groep 4......... dus: Allemaal een super mooi kerstfeest, fijne vakantie én de beste wensen voor het nieuwe jaar!!