nieuws uit groep 8


20-11-2018

Het is een drukke tijd geweest voor groep 8. Allereerst zijn we gewoon heel hard aan het werken en leren!
Daarnaast zijn we ons aan het voorbereiden op onze schoolkeuze in maart.
We zijn naar het Sterren College en het Mendel College geweest. Het Schoter Lyceum is bij ons geweest.
De kinderen hebben een goede indruk van de twee scholen kunnen krijgen. In januari gaan we waarschijnlijk ook nog naar het Haarlem College. Wij willen de kinderen en ouders oproepen om goed in de agenda achterin het Brugboek te kijken en de komende tijd op bezoek te gaan bij de proeflessen, die op de verschillende scholen aangeboden gaan worden.
Net als de andere groepen hebben wij ook gesprekken. Daarin kijken we vooral wat de invloed van de NIO en het Drempelonderzoek heeft op het advies van het schooltype straks naar het voortgezet onderwijs.
In deze periode vinden ook veel activiteiten voor de laatste keer op de WvO plaats: lampionnen maken, het Sinterklaasgebeuren en straks ook de kersttijd. Ook dit jaar wordt zelfs groep 8 weer zenuwachtig.
De lootjes zijn getrokken en iedereen is als het goed is al druk met zijn of haar surprise bezig. Onze spelregels rondom de surprises zijn:
• geen vieze of van voedsel gemaakte surprises
• maak het zo mooi als mogelijk
• als cadeautjes alleen gewone cadeaus, geen bonnen
• de surprise wordt voorzien van een gedicht met minimaal 8 regels.
• we leveren de surprise 4 december in een (grijze) vuilniszak in
Naast deze opdracht van de Sint zijn de kinderen ook druk bezig met hun werkstuk. De inleverdatum is 7 december. Voor verdere informatie verwijs ik u naar Google Classroom. Hier vindt u ook het andere huiswerk. Het is goed om de agenda van Classroom regelmatig met uw kind te bekijken.
Wij wensen u een goede december maand toe!
Meester Dimitri en juf Annelies