Home » Jubileum

100 jaar Willem van Oranjeschool! 

Hoeveel leerlingen hebben we in die 100 jaar voorbij zien komen? Wat hadden ze aan? Waar schreven ze mee? Hoeveel boeken hebben we gelezen? Welke gewoontes en tradities bestaan en bestonden er? Welke juf of meester vergeet je nooit meer? Wie heeft er op de balken van de zolder gebalanceerd? 

Ik heb verhalen van vroeger gehoord, we hebben een foto opgestuurd gekregen, er zijn zelfs brieven uit de oorlog bewaard gebleven waar de toenmalige directeur in genoemd werd!

Hebt u een mooi verhaal, een goede herinnering of een geweldige anekdote? Graag ontvangen we die om af en toe eens een stukje geschiedenis te delen op deze plek. Dat zullen we afwisselen met verhalen van nu.

U kunt ze sturen naar info@willemvanoranjeschool.nl, gericht aan de directeur. Even bellen om te overleggen mag altijd.

Hartelijk dank!


De eerste steen

Als het plan en de financiering voor ons mooie schoolgebouw rond zijn, wordt op 31 oktober 1921 de eerste steen gelegd. Niet door een kind maar door de gereformeerde predikant ds. S. Datema. Onder grote belangstelling zoals te zien is op de foto!

Jur Visser geeft ons een inkijkje in dat stukje geschiedenis van onze school.

Lees meer Eerste steen.pdf

De eerste paal

De eerste paal

Stel je voor, 100 jaar geleden wordt hier een paal geslagen voor een spiksplinternieuw schoolgebouw! Onze Willem van Oranjeschool! Of niet?

Er gaat een lang geschiedenisverhaal aan vooraf.

Oud schoolhoofd Jur Visser vertelt:

lees meer ....pdf