Home » Over onze school » Oudervereniging

OUderraad

De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit actieve ouders die diverse activiteiten op onze school organiseren, waarvan een gedeelte in samenwerking met de leraren. De leden van de ouderraad worden uit de ouders van onze school gekozen.

Evenementen als het sinterklaasfeest, de kerstviering en de schoolreis worden door de ouderraad samen met het personeel georganiseerd. Daarnaast organiseert de ouderraad een aantal eigen evenementen zoals de disco, de avond4daagse en het zomerfeest. Alle activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage die ieder jaar door de ouders wordt betaald.

In het schooljaar 2016-2017 bestaat de ouderraad uit:
Maarten Geenen (voorzitter)
Lars Derks (secretaris)
Tim Hageman (penningmeester)
Natasja Cvetkovic
Marijn van Dijkhuizen
Nellemie Schalken
Saskia Jansen

Als u vragen heeft of u wilt zich aanmelden als hulpouder, neem dan contact op via orwvo@outlook.com

 

PDF
Jaarverslag 2015 2016 WvO