Home » Over onze school » Oudervereniging

OUderraad

De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit actieve ouders die diverse activiteiten op onze school organiseren, waarvan een gedeelte in samenwerking met de leraren. De leden van de ouderraad worden uit de ouders van onze school gekozen.

Evenementen als het sinterklaasfeest, de kerstviering en de schoolreis worden door de ouderraad samen met het personeel georganiseerd. Daarnaast organiseert de ouderraad een aantal eigen evenementen zoals de disco, de avond4daagse en het zomerfeest. Alle activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage die ieder jaar door de ouders wordt betaald.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de ouderraad uit:

Maarten Geenen (voorzitter)
Myrelle Kleinegris (secretaris)
Joost Stevens (penningmeester)
Miriam Oldenbroek
Paulien Hollering
Nellemie Schalken
Paul James

Als u vragen heeft of u wilt zich aanmelden als hulpouder, neem dan contact op via orwvo@outlook.com

 


Jaarverslag 2015-2016 - WvO